**Dünya Doktorları Derneği**

**Sözleşme Türü:**    Belirli Süreli İş Sözleşmesi
**Başlangıç tarihi:**      01.02.2024

**Hiyerarşi ve Görev Yeri**
Hatay'da görevlendirilmek üzere Tercüman, Saha Yöneticisi(Field Manager)'nin yönetimi altında çalışır

**ARANAN ÖZELLİKLER**
**Eğitim**
- En az lise mezunu

**Deneyim**
- Diğer Sivil Toplum Örgütünde (STÖ)de insani yardım konusunda benzer bir görev deneyimi, tercih sebebidir. 

**Diller**
- Zorunlu: Arapça ve Türkçe (sözlü ve yazılı)
- Tercih edilen: İngilizce

**TEMEL GÖREVLER**
- Sözlü Çeviri
- Yazılı Çeviri
- Diğer görevler

**Sözlü çeviri**
- Konsültasyonda veya konuşmada taraflardan herhangi birisi tarafından söylenilen her şeyi, tam ve doğru olarak Türkçe'den/Arapça'ya karşılıklı olarak çevirerek tüm ekiple yakın çalışmak, 
- Düşüncelerin iyi şekilde iletildiğinden emin olmak için kelime ve cümlelerin iyi anlaşılıp anlaşılmadığına dair ekibe sorular sorar, 
- Daima kendine hakim bir davranış sergiler ve muhataba nazik ve saygılı davranır,
- Bir yanlış anlama varsa başka bir ifadeyle açıklama yapar,
- Talep edildiğinde ekibin diğer bir üyesine çeviri sağlar.

**Yazılı Çeviri**
- Yazılı belgeleri çevirir (Arapça/Türkçe).

**Diğer görevler**
- Kurum içi çalışma toplantılarına katılır,
- Güvenlikle ilgili sorunları yöneticisine rapor eder,
- Saha gezileri ve DDD faaliyetlerinin operasyonel organizasyonuna destek olur
- Yöneticis, tarafından talep edilen diğer ilgili görevleri yerine getirir.