**Dünya Doktorları Derneği**

**Sözleşme Türü:**    Belirli Süreli İş Sözleşmesi
**Başlangıç tarihi:**      01.02.2024

**Hiyerarşi ve Görev Yeri**
Saha alanlarına sık seyahat eden Sosyal Çalışma Görevlisi (Case Worker) Hatay'da Saha Yöneticisi(Field Manager) ve Koruma Görevlisi(Protection Officer)'nin yönetiminde ve Koruma Sorumlusu(Protection Officer)'nun teknik süpervizyonu altında çalışır. 

**ARANAN ÖZELLİKLER**
**Eğitim** 
- Sosyal Hizmetler, Danışmanlık, Psikoloji veya Sosyoloji alanında Üniversite diploması

**Deneyim**
- Benzer bir pozisyonda, insani yardım alanında minimum 1-2 yıllık deneyim, sağlık hizmeti veren kurumlar tercih sebebidir. 

**Diller** 
- Zorunlu: Türkçe
- Tercih edilen: İngilizce & Arapça

**IT Becerileri**
- Veri kullanımı ve veri girişi konusunda tecrübeli;
- İyi derecede Microsoft Officer programları kullanabilen;

**Gerekli Genel Nitelikler**
- Diplomatik;
- Değişen şartlara adapte olma kapasitesi ve esnekliği,
- Uluslararası alanda çalışma ve uzmanlarla işbirliği yapma yeteneği, 
- Çok kültürlü ortama aşinalık,


**GÖREV VE SORUMLULUKLAR**
**Programlama**
- En zor durumdaki vakaları tespit edebilmek için bireysel ihtiyaç analizi yürütmek;
- Bilgilendirme ve danışmanlık sağlayıp, yönlendirmelede bulunmak(kurum içi ve kurum dışı)
- Asiste edilen vakaları izlemek, gözden geçirmek ve takip etmek;
- Kurum PSEA (Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi) komitesi ve odak kişisi ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, PSEA hizmetlerinin uygulanmasını etkileyen, topluma özgü endişeleri ele almak için yaratıcı önlemlerin kavramsallaştırılmasını ve geliştirilmesini aktif olarak desteklemek;
- Bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için proje ekibinin diğer üyeleriyle işbirliği yapmak;
- Haftalık vaka toplantılarını planlama ve gerekli dökümantasyonun/dosyalamanın tamamlanmasını sağlamak;
- Hizmet Haritasını hazırlayıp güncelleyerek ilgili ekip arkadaşları ile paylaşmak;

**Raporlama**
- Proje göstergelerine göre Koruma Sorumlusu ve Saha Yöneticisi'ne, uygulanan tüm faaliyetlere dair aylık raporları sağlamak; 
- Her vaka için uygun veri girişini sağlamak;
- Gerekli açıklamaları ve yönlendirmeleri içerecek şekilde DDD belgelerini doldurmak;
- Gerekli görüldüğünde durum raporu sunmak;
- Sözleşme sonunda bir görev raporu ve/veya devir teslim belgesi sunmak.
- Donör/Partner taleplerine uygun olacak şekilde her aktivite için raporlama sağlamak

**Risk Faktörlerinin Analizi, Tespiti ve Azaltılması**
- Hedef nüfusun koruma ve sağlık durumunu etkileyen potansiyel risk faktörlerini araştırma, tespit etme ve raporlama;
- Yenilikçi önleyici uygulamaların ve koruma temelli müdahalelerin ve aktivitelerin vaka çalışanı tarafından uygulanmasını kontrol etmek;
- Gerektiğinde, potansiyel risk faktörlerini azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak için diğer paydaşlarla koordinasyon sağlama.

**Diğer görevler**
Kurum içi çalışma toplantılarına katılım sağlamak;,
Güvenlikle ilgili sorunları yöneticisine rapor etmek;
Saha gezileri ve DDD faaliyetlerinin operasyonel organizasyonuna destek olmak
Çalışma sırasında tanık olduğu, gözlemlediği başarı hikayelerini İletişim Departmanı ile paylaşmak;
Yöneticisi tarafından talep edilen diğer ilgili görevleri yerine getirmek

***Orijinal iş tanımı ve başvuru detayları aşağıda mevcuttur.***

**Dünya Doktorları Derneği**
Medecins du Monde Turkey (MDM-T) / Dünya Doktorları Dernegi (DDD) is a Turkish based humanitarian non-governmental organisation that facilitates access to healthcare for populations affected by armed conflict, violence, natural disasters, disease, famine, poverty and exclusion. 

Our organization collaborates with partners and key stakeholders to implement projects that facilitate access to primary and secondary-level healthcare services to respond to the medical needs of displaced population. 

DDD is the 16th member of the Doctors of the World International Network that is committed to meeting the health needs of vulnerable people globally.